INVENTAGE

we are inventor!

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นทีมโปรแกรมเมอร์ รับทำเว็บไซต์ และระบบต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา หรือลดความซับซ้อนของระบบงานแบบเดิมๆ ด้วยรูปแบบการใช้งานโปรแกรมที่มีความทันสมัย รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย

หากคุณต้องการ Solution ที่จะช่วยให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น

ติดต่อเรางานของเรา


HPT (กำลังพัฒนา)

HR & Payroll & Time Attendance

ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน การเข้างาน และคำนวณเงินเดือน

เพิ่มเติม เข้าชม